PRIVACYVERKLARING - LM Information Delivery klanten

Controller

LM Information Delivery
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Email:
Bedrijfsregistratie: 1935926-7

Verantwoordelijke database / contactpersoon

LM Information Delivery
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Email:
Bedrijfsregistratie: 1935926-7

Bestandsnaam


Klantenbestand LM Information Delivery.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis

Persoonsinformatie bewaard in het klantenbestand van LM Information Delivery wordt gebruikt voor de uitvoering van de klantenovereenkomst tussen de controller en de betrokken persoon. De gegevens worden gebruikt om bestellingen, inschrijvingen, interacties, marketing, rapportering en andere zaken betreffende het beheer van de klantenrelatie, te kunnen uitvoeren.

Indien de betrokken persoon weigert om de gevraagde informatie, die nodig is om de bestellingen te verwerken, aan te leveren, zal de controller van deze betrokken persoon geen bestellingen kunnen aanvaarden en/of kan er geen verbintenisovereenkomst tussen de betrokken persoon en de controller worden afgesloten betreffende de verwerking van bestellingen. 

Bewaarperiode van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van een geregistreerde klantenrelatie. De gegevens worden gewist zodra de bewaarperiode vereist door de wet is verlopen. 

Persoonsgroepen en gegevensinhoud van het bestand

De persoonsgroepen, van wie gegevens kunnen worden verwerkt, zijn klanten van de controller. 

De basispersoonsinformatie, die in het bestand wordt bewaard, omvat:
- de naam
- het postadres
- het telefoonnummer
- e-mailadres

- de IP-identificatie

Bron van de gegevens

De gegevens worden aangeleverd door de klant

Normale verspreiding van de gegevens en overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte

Voor het beheer en de verwerking van bestellingen, geplaatst door de klant, worden klantengegevens doorgegeven aan publicisten. Afhankelijk van het domicilieadres van de publicist kunnen gegevens mogelijk ook buiten de EU of de EER worden verspreid. Dit is echter onderworpen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Principes van bestandsbescherming

De gegevens opgenomen in het systeem van LM Information Delivery

is beschermd door de beveiligingssoftware van het besturingssysteem. Toegang tot dit systeem vereist dat een gebruikers-ID en wachtwoord worden ingevoerd. Het systeem is eveneens beveiligd door firewalls en via andere technische middelen. De gegevens, die in het systeem worden bewaard, kunnen alleen worden geopend en gebruikt door speciaal daartoe aangesteld personeel van de controller. De gegevens in het bestand worden fysiek bewaard in een afgesloten ruimte met veiligheidsbewaking.

Profilering

De gegevens in het bestand worden niet gebruikt voor profilering.

Individueel recht op verbod

Personen hebben het recht om te verbieden dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor directe advertising, verkoop op afstand en andere directe marketingactiviteiten, voor markt- en opinieonderzoek, registratie in publieke bestanden en genealogisch onderzoek. Dit verbod moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Individueel toegangsrecht

Personen hebben een individueel toegangsrecht tot hun persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen en kunnen eisen om hiervan een kopie te ontvangen. Deze vraag tot toegang moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Wijziging van gegevens

De controller zal de informatie in het bestand die incorrect, onnodig, onvolledig en/of vervallen is voor wat betreft het beheer of de verwerking ervan, op eigen initiatief of op vraag van de betrokkenen persoon, aanpassen, wissen of vervolledigen. De betrokken persoon moet hiervoor contact opnemen met de persoon die door de controller verantwoordelijk werd gesteld voor het beheer van de database.