PRIVACYVERKLARING - LibNet gebruikers

Controller

LibNet.fi

LM Information Delivery
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Email:
Bedrijfsregistratie: 1935926-7

Verantwoordelijke database / contactpersoon

LibNet.fi

LM Information Delivery
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Email:
Bedrijfsregistratie: 1935926-7

Bestandsnaam

Gebruikersbestand Libnet.fi website beheerd door LM Information Delivery.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis

De persoonsgegevens die in het gebruikersbestand van de website Libnet.fi worden bewaard, worden gebruikt voor het beheer van klantbestellingen en contactgegevens.

Bij het plaatsen van een bestelling moeten gebruikers van de website Libnet.fi gegevens invoeren die persoonsgegevens bevatten en worden bewaard in het klantenbestand van LM Information Delivery (zie privacyverklaring voor het klantenbestand van LM Information Delivery).

Bewaarperiode van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van een geregistreerde klantenrelatie. De gegevens worden gewist zodra de bewaarperiode vereist door de wet is verlopen.

Persoonsgroepen en gegevensinhoud van het bestand 

De basispersoonsinformatie, die in het bestand wordt bewaard, omvat:

-                           het e-mailadres

-                           de voornaam

-                           de familienaam

-                           het beroep

-                           het telefoonnummer

-                           het faxnummer

-                           het postadres

-                           de verdieping

-                           het kamernummer

Bron van de gegevens

De gegevens worden aangeleverd door de gebruiker.

Normale verspreiding van de gegevens en overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte 

De gegevens in het gebruikersbestand van LibNet.fi worden normaal niet verspreid aan derden of buiten de EU of de EER.

Voor het beheer en de verwerking van bestellingen, geplaatst door de gebruiker, worden gegevens uit het klantenbestand doorgegeven aan publicisten. Afhankelijk van het domicilieadres van de publicist kunnen gegevens mogelijk ook buiten de EU of de EER worden verspreid. Dit is echter onderworpen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming (zie privacyverklaring voor het klantenbestand van LM Information Delivery) 

Principes van bestandsbescherming

De gegevens opgenomen in het gebruikersbestand van LibNet.fi werden opgeslagen in het systeem van de controller dat is beschermd door de beveiligingssoftware van het besturingssysteem. Toegang tot dit systeem vereist dat een gebruikers-ID en wachtwoord worden ingevoerd. Het systeem is eveneens beveiligd door firewalls en via andere technische middelen. De gegevens, die in het systeem worden bewaard, kunnen alleen worden geopend en gebruikt door speciaal daartoe aangesteld personeel van de controller. De gegevens in het bestand worden fysiek bewaard in een afgesloten ruimte met veiligheidsbewaking.

Profilering 

De gegevens in het bestand worden niet gebruikt voor profilering.

Individueel recht op verbod

Personen hebben het recht om te verbieden dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor directe advertising, verkoop op afstand en andere directe marketingactiviteiten, voor markt- en opinieonderzoek, registratie in publieke bestanden en genealogisch onderzoek. Dit verbod moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Individueel toegangsrecht

Personen hebben een individueel toegangsrecht tot hun persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen en kunnen eisen om hiervan een kopie te ontvangen. Deze vraag tot toegang moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Wijziging van gegevens

De controller zal de informatie in het bestand die incorrect, onnodig, onvolledig en/of vervallen is voor wat betreft het beheer of de verwerking ervan, op eigen initiatief of op vraag van de betrokkenen persoon, aanpassen, wissen of vervolledigen. De betrokken persoon moet hiervoor contact opnemen met de persoon die door de controller verantwoordelijk werd gesteld voor het beheer van de database.