Privacybeleid en Gebruikerstoestemming - HR

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u of een andere persoon op wie de informatie betrekking kan hebben te identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsachtergrond of andere soortgelijke informatie. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid en deze Gebruikerstoestemming zorgvuldig leest vóór u uw cv indient.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden met betrekking tot indienstneming en dienstverband en voor het evalueren van uw referenties voor vacatures van LM Information Delivery of voor een specifieke carrièremogelijkheid die door u wordt gekozen. LM wil de hoogste normen in acht nemen betreffende de verzameling, verwerking, het gebruik en de overdracht van Persoonsgegevens die in deze context worden verzameld.

Soorten verzamelde gegevens

LM kan vereisen dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt tijdens het indieningsproces van uw cv. Afhankelijk van de Persoonsgegevens die u kiest in te dienen, kan LM de volgende Persoonsgegevens verzamelen: uw naam, adres, e-mailadres en andere contactinformatie, uw opleidingsachtergrond, arbeidsverleden, expertisegebieden, uw voorkeur voor bepaalde soorten jobs en andere informatie die u kiest door te geven via het indieningsproces van uw cv. Deze informatie zal tijdens dit proces worden gebruikt om uw identiteit te valideren en om u te beoordelen voor een functie bij LM.

LM vereist geen gegevens met betrekking tot ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, genderidentiteit of -expressie, nationale afkomst, burgerschap, burgerlijke staat, handicap of veteranenstatus, politieke opvattingen of banden, banden met vakorganisaties of vakbonden in het indieningsproces van uw cv. Daarom hoeft u dit soort gegevens niet in te dienen als onderdeel van uw cv.

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens die tijdens het aanwervingsproces worden verzameld, worden bewaard en gebruikt voor de beoordeling van uw sollicitatie. Als u in dienst wordt genomen, zal LM uw Persoonsgegevens verder verwerken bij de administratie van personeelszaken. Het verwerken van Persoonsgegevens omvat het gebruiken, registreren, bewaren, overdragen, delen en vernietigen van Persoonsgegevens zoals noodzakelijk onder de gestelde omstandigheden of zoals anderszins vereist door de wet. LM kan u vragen om originele documenten te verstrekken met Persoonsgegevens die uw bekwaamheid voor het uitoefenen van uw functie en uw identiteit verifiëren, welke informatie op dezelfde manier verwerkt kan worden.

Bewaring van gegevens

LM zal Persoonsgegevens in haar aanwervingssysteem bewaren voor een periode die LM passend acht op basis van de gebruikelijke lokale praktijken van personeelszaken en de toepasselijke wettelijke vereisten. Als LM u in dienst neemt, worden uw Persoonsgegevens opgenomen in uw personeelsdossier.

Uw sollicitatie is op basis van uw selectie 6 of 12 maanden geldig.  Na deze periode is uw sollicitatie niet meer beschikbaar voor openstaande functies.

 

Overdracht van gegevens

Om de indiening van uw cv naar behoren te kunnen evalueren, kan LM aan LM-personeel toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens om uw geschiktheid voor het uitoefenen van de functie te beoordelen en als u in dienst bent, voor de administratie van personeelszaken. Dit kan de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen en buiten uw land inhouden. Het kan ook nodig zijn om uw Persoonsgegevens door te geven aan leveranciers, contractanten of serviceproviders die services leveren aan LM. Met inachtneming van bepaalde wettelijke voorschriften kan LM bijvoorbeeld een beroep doen op externe serviceproviders om uw Persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te valideren. LM vereist dat dergelijke serviceproviders het privacybeleid van LM en de lokale wettelijke voorschriften naleven bij het verlenen van dergelijke diensten. Deze overdrachten kunnen worden verzonden via het internet, per post, per fax of op een andere wijze die LM passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving acht.

Bovendien kunnen Persoonsgegevens die vrijwillig worden ingediend via het aanwervingssysteem van LM worden bewaard of geopend op servers of bestanden in Finland. Door deze informatie te verstrekken gaat u ermee akkoord dat deze toepassing wordt beheerst door het recht van Finland.

Herziening van Persoonsgegevens; wijzigingen

Eenmaal ingediend, kunnen Persoonsgegevens niet worden gewijzigd in het aanwervingssysteem, omdat het systeem geen registratie omvat. Als u uw Persoonsgegevens na indiening moet herzien of wijzigen, neem dan contact op met

Door uw cv in te dienen, gaat u akkoord met het Privacybeleid